سید مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه‌، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران وضعیت در گرمخانه‌های تحت پوشش شهرداری که محل اسکان بی‌خانمان‌ها است را «هنوز قرمز» توصیف کرد و گفت: به دلیل افزایش رفت و آمد افراد ساکن این گرمخانه‌ها به بیرون ممکن است افراد بیشتری در معرض بیماری قرار بگیرند. او در عین حال وضعیت گرمخانه‌ها را «خوب» و «تحت کنترل» دانست اما نسبت به ادامه فعالیت این مکان‌ها ابراز نگرانی کرد. به گفته مالکی «تامین منابع مالی» چالش جدی گرمخانه‌ها است چرا که «منابع درآمدی شهرداری به شدت کاهش یافته است». او بدون ذکر نام از «سایر دستگاه‌ها» خواست به شهرداری برای «تامین منابع مالی» و «ارائه خدمات مناسب در گرمخانه‌ها» کمک کنند.