شعبه دوم دادسرای امنیت اوین طی دو ابلاغیه جداگانه، برای رضا شهابی و داوود رضوی، دو عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد قرار منع تعقیب صادر و پرونده آن‌ها را مختومه اعلام کرده است. این پرونده بیستم مهر ۹۸ با بازجویی از رضا شهابی در مورد فعالیت‌های سندیکا گشوده شد و در ادامه تحقیقات، کلیه اعضای شناخته‌شده سندیکا با دستور بازپرس شعبه دوم تلفنی به پلیس امنیت احضار شدند. احضار با دستور بازپرس شعبه دو دادسرای اوین انجام شد که به پلیس امنیت ماموریت داده بود از اعضای شناخته شده سندیکای شرکت واحد تعهد بگیرند که در فعالیت‌های صنفی و سندیکایی و تجمعات اعتراضی شرکت نکنند. اما اعضای سندیکا به پلیس امنیت مراجعه نکردند. پیش از احضار دسته‌جمعی اعضای سندیکا، رضا شهابی سه بار احضار و در مورد فعالیت‌های سندیکا بازپرسی و بازجویی شده بود. سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد با انتشار بیانیه‌ای به تاریخ ۱۰ تیر درباره تبرئه رضا شهابی و داوود رضوی نوشت اکنون پرونده سایر اعضای احضارشده سندیکا در مهر ۹۸ نیز بسته شده است. کارگران و رانندگان شرکت واحد در راه ایجاد سندیکای مستقل خود و فعالیت سندیکایی بهای زیادی پرداخته‌اند. علاوه بر احضار و زندان، تعدادی از فعالان سندیکا از کار اخراج شده‌اند. رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌‌زاده، حسین کریمی‌سبزوار و فرحناز شیری به جرم تشکیل سندیکا و فعالیت سندیکایی بیش از ۱۰ سال است از کار بیکار و از حقوق و مزایای کار، بیمه تامین اجتماعی و حقوق شهروندی محروم هستند.