محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه مشترکی استخدام در ادارات دولتی را محدودتر و متمرکزتر کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس این بخشنامه که پنجشنبه ۱۲ تیر به دستگاه‌های اجرایی دولت ابلاغ شد، استخدام نیروی انسانی صرفاً با تأییدیه تامین اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه میسر است. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در وهله اول نیروی انسانی موجود را سازماندهی کنند و کارآیی آن‌ها را بالا ببرند. استخدام نیروی انسانی بعد از تأمین اعتبار صرفاً از طریق آگهی استخدام و با در نظر گرفتن سهمیه استخدامی ایثارگران و معلولین و از طریق آزمون فراگیر امکان‌پذیر است.