دادگستری در ایران: از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

عبدالکریم لاهیجی – در این بررسی نشان می‌دهیم که چگونه دادگستری اسلامی جایگزین نظام قضایی عرفی و نیمه مستقل پیشین شد که طّی ۵۰ سال بر مناسبات و روابط اجتماعی جامعه ایران حاکم بود.