حمله با موشک کاتیوشا به فرودگاه بین‌المللی بغداد

این دومین حمله موشکی در یک روز گذشته در بغداد است. در بامداد یکشنبه, منطقه سبز بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا هدف حمله قرار گرفت.