از نطنز باستانی تا نطنز هسته‌ای

وجود مرکز هسته‌ای با توانایی غنی سازی اورانیوم در نطنز، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ سود و زیان آن چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی هرگز از مردم نطنز و سکونت‌گاه‌های نزدیک به تأسیسات هسته‌ای پرسیده است که تمایلی به داشتن این تأسیسات خطرناک در مجاورت خود دارند؟