کرونا در ایران: ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها پُر شده است

مسئولان در ابتدای دوران کرونا اعلام می‌کردند که کنترل بحران در ایران بهتر از اروپاست اکنون آمار فوتی‌های کرونا، سه رقمی شده، کمبود جدی نیروی پرستار وجود دارد و تخت‌های بیمارستان‌ها پُر است.