محدودیت‌های اجتماعی به تهران بازگشت

چشم‌اندازی برای بازگشت به زندگی به حالت قبل از همه‌گیری ویروس کرونا وجود ندارد. فعلا حداقلی از محدودیت‌ها اعمال می‌شود که تهران به محدوده قرمز نرسد.