اعتراض جمعی به قوه قضاییه با کارزار «نه به شکنجه با کرونا»

جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های زندانیان سیاسی، با ابراز نگرانی از وضعیت نامطلوب زندانیان در شرایط بحران کرونا، خواستار آزادی فوری آنان شدند.