تأیید رسمی رأی دیوان عالی در رابطه با سه بازداشت شده اعتراضات آبان: اعدام کنید!

سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعدام صادر شده برای سه نفر در ارتباط با اعتراضات آبان گفت این احکام بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکیلان مدافع، تأیید و به دادسرا اعاده شده است.