نگاه دستگاه قضایی نظام ولایی به امر وکالت و کانون وکلا

ایرج مصداقی − این نوشته نخست به رویکرد دستگاه قضایی به وکالت در دادگاه‌ها و راه‌اندازی کانون وکلا می‌پردازد، سپس سیاست موازی سازی را در رابطه با کانون وکلا بررسی می‌کند و در پایان به تلاش‌هایی اشاره می‌کند که هدف از آنها تغییر آیین نامه استقلال کانون وکلا است.