شهروندان ایرانی با یک صدا: اعدام نکنید!

بر اساس داده‌های نت‌بلاکز مسئولان سرعت اینترنت در ایران را مختل کردند و با این حال هشتگ «اعدام نکنید» ترند اول ایران و یکی از ۱۰ ترند اول جهان شد.