موافقت مجلس با کلیات طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی

مالیات ستانی از خانه‌های خالی در چارچوب طرح دولت موسوم به «اقدام ملی مسکن» یا رونمایی از «بسته اقتصاد مردمی» قالیباف؟ در این هیاهو بنگاه داری بانک‌ها ناگفته می‌ماند.