کرونا در ایران: پیش‌بینی مرگ ۳۶ هزار نفر

روحانی تلویحاً اعلام کرد که پیک دوم ممکن است تا دو ماه ادامه پیدا کند. استان‌های غرب، شمال غرب، جنوب غربی و شرقی ایران روزهای سختی را از سر می‌گذرانند.