۴۰ سالگی شورای نگهبان، پاسدار قدرتِ مطلقه‌ فقیه

محمد غلام‌ابوالفضل- شورای نگهبان ۴۰ ساله شد. این شورا به نهادی تغییر ماهیت داده که مدافع بلامنازع نهاد قدرت در جمهوری اسلامی‌ است و تضمین بقای قدرت را برای ولی فقیه بالاتر از حراست از قانون اساسی می‌داند.