اعتراضات آبان: احکام اعدام در آستانه اجرا

وکیلان پرونده سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی خواهان اعاده دادرسی هستند. قوه قضاییه می‌گوید «اعدام نکنید» علیه مردم ایران و در خدمت اهداف آمریکاست.