اعدام، دستاورد قانون مغشوش مجازات اسلامی

جواد عباسی توللی- عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، صدور و اجرای این احکام اعدام را در نتیجه اجرای قانون «مغشوش» مجازات اسلامی در نظام قضایی ایران می‌داند و به زمانه می‌گوید تا زمانی ‌که این قانون در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، امکان هیچ‌ گونه بهبودی در نظام حقوقی-‌قضایی ایران وجود ندارد.