آذربایجان ارمنستان را به حمله به نیروگاه هسته‌ای تهدید کرد

تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد. دو طرف یک‌دیگر را به حمله با توپ و خمپاره به مواضع نظامی و روستاها متهم می‌کنند.