شیوه‌ای نوین در بازجویی با حضور استادان دانشگاه

محمد غلام‌ابوالفضل- به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در راستای سناریو پردازی‌های خود دست به کار جدیدی زده و جلسه بازجویی و اعتراف‌گیری از علی یونسی و امیرحسین مرادی را در حضور برخی دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف برگزار کرده‌اند تا شاید بتوانند به این اعترافات اجباری در اذهان عمومی مشروعیت ببخشند.