انتقال محمد نوری زاد به بخش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان طالقانی

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴نفر، در یک فایل صوتی که به دست زمانه رسیده اعلام کرده همسرش در روزهای اخیر چندین بار به‌دلیل مشکلات قلبی دچار بی‌هوشی شده است.