خبرگزاری دولتی کویت اعلام کرد: شیخ صباح الاحمد جابر الصباح، امیر ۹۱ ساله کویت شنبه ۱۸ ژوئيه/۲۸ تیر به بیمارستان منتقل شده و اداره موقت کشور و برخی از وظایف او به شیخ نواف الاحمد الصباح، ولیعهد سپرده شده است. امیر کویت سال گذشته نیز برای معالجه به ایالات متحده سفر کرده بود. پس از بستری شدن امیر کویت، رئیس بانک مرکزی این کشور بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: این مسئله بر ارزش دینار کویت تاثیری نخواهد گذاشت و ارزش دینار با تکیه به شرکای تجاری کویت ثابت خواهد ماند. کاهش قیمت نفت و همه‌گیری ویروس کرونا به اقتصاد کویت ضربه وارد کرده است. مسئله‌ای که باعث شده دولت کویت در ماه‌های اخیر به صرف منابع «صندوق ذخیره عمومی» روی بیاورد.