پرونده معترضان آبان؛درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد

درخواست «ادعاده دادرسی» پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض محکوم به اعدام پذیرفته شده و وکلا این سه تن نوشته‌اند که امیدوارند رای قبلی نقض شود.