وام ودیعه مسکن برای مستأجران با بهره کلان

روحانی اعلام کرد افرادی که حقوق ثابت دارند و خانواده‌های تحت حمایت در تهران برای ودیعه و اجاره مسکن مبلغ ۵٠ میلیون وام می‌گیرند. اما با بهره ١٣ درصد.