شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر محکومیت کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا، عضو کانون نویسندگان ایران و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر به سه سال حبس را تأیید کرد. در این حکم اتهام او «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» عنوان شده است. دادگاه انقلاب تهران همین حکم را خرداد امسال در مرحله بدوی صادر کرده بود. این دادگاه بدون حضور کیوان صمیمی و وکیل مدافع او برگزار شده بود. صمیمی یکم اردیبهشت به صورت غیابی در همین شعبه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا بود. کیوان صمیمی ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت شد. ۲۲ اردیبهشت نیروهای امنیتی به همراه او به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. صمیمی۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. کیوان صمیمی هم در دوران حکومت پهلوی و هم جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بوده است. یکی از برادران او در دوره پهلوی و دیگری در دهه ۱۳۶۰ در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.