رضا خندان: دادستان تهران حساب‌های بانکی نسرین ستوده را مسدود کرده است

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در صفحه فیس‌بوکش خبر داد که
دادستان تهران حساب‌های بانکی نسرین را مسدود کرده است و نوشت: «به نظر می‌رسد این اقدام، سرآغاز توقیف اموال خانواده است».