انتشار اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی، چالش جدید برای دولت ایران

کتی فاکس، مدیر دفتر ملی ایمنی حمل و نقل کانادا با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا اطلاعات به دست آمده از جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.