بحران کرونا: نجات جان مردم اولویت حاکمیت نیست

نسیم روشنایی – موج دوم بحران کرونا در ایران آغاز شده و قربانی می‌گیرد. سیاست «ایمنی گله‌ای» کماکان پابرجاست و آنچه اولویت ندارد جان مردم است. با چند بیمار کرونایی و کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند دراین‌باره گفت‌وگو کردیم.