حمیدرضا گودرزی، وکیل دادگستری، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش، محمدعلی نجفی گفت: «شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار، رأی صادره مبنی‌ بر محکومیت موکلم به قتل عمدی و استدلال دادگاه را نپذیرفت و قتل را همچنان شبه‌عمدی دانسته است. در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد تا این‌بار از سوی قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.» محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران متهم است که در ۷ خرداد ۱۳۹۸همسر دومش، میترا استاد را به ضرب چند گلوله به قتل رسانده است. نجفی می‌گوید این گلوله‌ها در حالت بی‌تعادلی و غیرارادی شلیک شده، اما دادگاه نجفی را در دو موضوع «قتل عمد» و ««نگهداری سلاح غیرمجاز» مجرم تشخیص داد و او را به قصاص محکوم کرد. با این حال خانواده میترا استاد از قصاص گذشت کردند.