شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران سلمان خدادادی، نماینده سابق ملکان در مجلس را که متهم به تجاوز جنسی به زهرا نویدپور بود از این اتهام تبرئه کرد و با کاهش اتهام او به برقراری رابطه نامشروع، او را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. دادگاه کیفری یک استان تهران پیش از این خدادادی را به دو سال انفصال از خدمت، دو سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد که حکم صادره در دیوان عالی کشور، نقض و به شعبه ۸ دادگاه کیفری به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شد. زهرا نویدپور، زن جوان ۲۸ ساله اهل شهر ملکان بود که پیش از خودکشی در دی ۹۷ روایتش از تجاوز جنسی سلمان خدادادی را منتشر کرد. او گفته بود که پس از مراجعه به دفتر این نماینده مجلس برای کار، توسط او مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و این نماینده با سوء استفاده از قدرت به او تجاوز کرده است. بعد از این واقعه، نویدپور از خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کرد. سلمان خدادادی هرگونه ادعای تجاوز را رد کرد. زهرا نویدپور دست به افشاگری زد و شماری فایل صوتی از گفت‌وگوهای میان خود و سلمان خدادی را منتشر کرد. هنگامی که پرونده شکایت زهرا نویدپور در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران در جریان بود، خبر خودکشی او در شهر تبریز اعلام شد.