ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه ۸۴ ساله عربستان سعودی که به دلیل التهاب کیسه صفرا در بیمارستان «پادشاه فیصل» ریاض بستری شده بود پس از بهبودی این بیمارستان را ترک کرد. ملک سلمان ۳۰ تیر / ۲۰ ژوئیه در بیمارستان بستری شد و تحت معاینه پزشکی قرار گرفت. در ویدئویی که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر کرده است ملک سلمان در حال پیاده‌روی از بیمارستان خارج می‌شد و پس از آن چند تن از دستیاران و پسرش محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی با ماسک بر صورت دیده می‌شدند. پادشاه سعودی طبق معمول با عصا قدم می‌زد. ملک سلمان هفته گذشته قبل از عمل جراحی، ریاست جلساتی را به‌شکل ویدئویی از بیمارستان انجام داد.