هوشنگ مقامسی، دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان خبر داد که بخش کشاورزی از کرونا آسیب بسیاری دیده اما تاکنون تعداد کمی از کارگران مستمری بیکاری دریافت کرده‌اند. مقامسی جمعه ۱۰ مرداد/ ۳۱ ژوئیه به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در این‌باره گفت: «درصدی از کشاورزان که مشمول قانون بیکاری بودند در سامانه‌های مربوط به مستمری بیکاری ثبت‌نام و مدارک خود را ارائه دادند، اما درصد کمی از آنها موفق به دریافت مستمری بیکاری شدند و رقم این مستمری هم نه به اندازه حداقل دستمزد که ماهانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است. کشاورزان نمی‌دانند مستمری چگونه محاسبه شده و چرا برخی مشمول دریافت آن نشده‌اند؟» به گفته مقامسی به دلیل بحران کرونا تولید کشاورزان کم شده و درآمد آنها نیز کاهش یافته است. دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان درباره کمبودهای این حوزه گفت: «کود اوره برای استفاده کشاورزان در کاشت شلتوک و صیفی‌جات کمیاب و نایاب شده است و قیمت آن از ۴۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در تامین تراکتور با مشکل روبه‌رو هستیم، به گونه‌ای که در شادگان و در حالی که تقاضای بیش از ۲۰۰ تراکتور وجود داشت، فقط چهار تراکتور مهیا شد.» مقامسی همچنین گفت که برای نخل‌های شادگان آب کافی وجود ندارد و وزارت آب مسئول تامین آب کافی است: «عدم تامین آب باعث شده نه تنها محصول نخیلات در حال از بین رفتن باشد که خود درخت‌های نخل هم در معرض خشک شدن قرار گیرند». به ثمر نشستن درخت نخل هفت تا هشت سال طول می‌کشد و خشکی آنها خسارت هنگفتی به کشاورزان وارد می‌کند. شادگان همچون بسیاری از نقاط دیگر استان خوزستان در وضعیت هشدار از لحاظ شیوع کرونا است.