آمار فاش‌شده از کرونا در ایران: حکومت پنهانکاری کرده است

بنا به اسنادی که به دست «زمانه» رسیده، شمار رسمی اعلام‌شده موارد مرگ بر اثر کرونا در ایران کمتر از یک سوم شمار واقعی آن است. این اسناد، دیگر چه می‌گویند؟