«ترانه‌های سرزمین مادری» − موسیقی خیابانی کردستان

سیاوش حسنی‌فر – از سنندج شروع می‌کنیم و سپس گشتی می‌زنیم در پهنه موسیقی کُردی، آن هم با نظر به خیابان.