قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت رای نیاورد

آمریکا و جمهوری دومینیک به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی مثبت دادند؛ چین و روسیه رأی مخالف دادند و باقی کشورهای عضو شورای امنیت رأی ممتنع دادند.