ارتباط تلفنی بین امارات و اسرائیل برقرار شد

سه روز بعد از «پیمان آبراهام» نخستین نشانه ملموس عادی‌سازی روابط بین تل‌آویو و ابوظبی آشکار شد. هم‌زمان امارات کاردار سفارت ایران را احضار کرد.