مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده با قرار کفالت آزاد شد

مهراوه خندان، دختر ۲۰ ساله نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین که صبح امروز توسط پنج مأمور امنیتی در منزل پدرش بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده بود، پس از چند ساعت با تودیع قرار کفالت آزاد شد.