صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در گزارش تازه‌ای گفته است که به‌دلیل تعطیلی مدارس در دوران کرونا یک‌سوم کودکان جهان از دسترسی به آموزش، حتی از راه دور، محروم شده‌اند. این آمار نتیجه مطالعات یونیسف از ۱۰۰ کشور است. بر این اساس، در مجموع ۴۶۳ میلیون کودک خردسال برای هفته‌ها هیچ امکان مدرسه و آموزش نداشته‌اند. هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف گفت تأثیرات این بحران جهانیِ آموزش سال‌ها ادامه خواهد داشت. فور از دولت‌های جهان خواست كه اولویت را به گشایش مدارس در بحران كرونا و گسترش فرصت‌های آموزش از راه دور بدهند.