سفر مکرون به بیروت:‌ قاتل همیشه به صحنه جرم بازمی‌گردد

خالد صالح ــ‌ در فاجعه امروز لبنان، نقش تاریخی فرانسوی‌ها همان قدر بوده است که نقش ایران و عربستان.