ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

جهان و بحران بیکاری

<p dir="RTL">بهنام دارایی&zwnj;زاده - &laquo;هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت&zwnj;بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در برابر بیکاری، حمایت شود<span dir="LTR">.</span>&raquo; این بند نخست از ماده&zwnj; ۲۳ اعلامیه&zwnj; جهانی حقوق بشر است.</p> <!--break--> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حق کار، صرفاً نیز اعلامیه&zwnj; جهانی حقوق بشر منعکس نشده است و با جزئیات بیشتری، به طور مشخص&zwnj;تر در &quot;کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی&quot; به آن پرداخته&zwnj;اند. علاوه بر این، در متن قانون اساسی بسیاری از کشورها هم به حق کار و تکلیف دولت&zwnj;ها در این زمینه اشاره شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برابر مفاد این کنوانسیون، دولت&zwnj;ها موظف هستند حق انتخاب آزادنه&zwnj; کار را به رسمیت بشناسند و شرایط لازم را برای تأمین این حق فراهم آورند. با این همه، به نظر می&zwnj;رسد آنچه در واقعیت بیرونی حاکم است، از این نظر یک بی&zwnj;حقوقی کامل و نگران کننده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>گفت&zwnj;وگو با بهروز فراهانی را <span dir="RTL">می&zwnj;توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید</span>:</strong></p> <p dir="RTL"><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20121022_HB_BehroozFarahani_BehnamDaraieZadeh_f.mp3"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" style="width: 273px; height: 31px;" /></a></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هفته&zwnj; پیش، سازمان بین&zwnj;المللی کار &quot;<span dir="LTR">ILO</span>&quot; گزارش سالانه&zwnj;&zwnj; خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. بر پایه&zwnj; این گزارش، تنها در ظرف سال ۲۰۱۲ میلادی که بسیاری از کارشناسان آن را سال پایان بحران مالی این چند سال&zwnj; اخیر نامیده&zwnj;اند، ۳۹ میلیون نفر در سراسر جهان، کار خود را از دست داده&zwnj;اند. یعنی روزانه بیش از ۱۰۸ هزار نفر بیکار شده&zwnj;اند. این رقم، چهار میلیون بیش از سال ۲۰۱۱ است و یک&zwnj; چهارم این میزان هم در کشورهایی گزارش شده است که به اصطلاح &quot;توسعه&zwnj;یافته&quot; تلقی می&zwnj;شوند. در همین گزارش، به نکته مهم دیگری نیز اشاره شده است: بر پایه این گزارش: یک&zwnj; سوم از جویندگان کار، یک سال یا بیش از یک سال است که در جست&zwnj;وجوی کارند و کاری نیافته&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای آگاهی از جزئیات بیشتر این گزارش، با بهروز فراهانی فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی در پاریس گفت&zwnj;وگویی انجام داده&zwnj;ایم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>هفته&zwnj; گذشته سازمان بین&zwnj;المللی کار، گزارش سالانه&zwnj; خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. آیا ممکن است به مهم&zwnj;تریم داده&zwnj;های این گزارش، اشاره&zwnj;ای داشته باشید؟ </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بهروز فراهانی:</strong> سازمان جهانی کار، هفته گذشته آماری در جمع&zwnj;بندی از وضعیت کار و اشتغال در جهان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/behrooz.jpg" style="width: 150px; height: 208px; float: right;" />بهروز فراهانی: این سخن مشهوری است که &quot;سرمایه&zwnj;داری بدون بحران معنا ندارد&quot;. به هرحال، هر جایی که این سرمایه&zwnj;داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم&zwnj;های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می&zwnj;گذارد و بحران&zwnj;هایی را ایجاد می&zwnj;کند. اگر به تاریخ سرمایه&zwnj;داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران&zwnj;های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">بر اساس این گزارش، رکورد بیکاری جهان، در این سال شکسته شده است. طبق آمار داده شده، ۱۹۷ میلیون نفر (یعنی نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر) بیکار هستند که از این تعداد، ۴۰ درصد از جوانان زیر ۲۵ سال بیکار هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این گزارش آمده است که این روند، تا سال ۲۰۱۶ می&zwnj;تواند ادامه یابد و به تعبیری بیکاری همینطور افزایش پیدا خواهد کرد. اگر به آمار حتی کشورهای صنعتی پیشرفته، در اروپا و آمریکا هم که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که نرخ بیکاری یا تعداد بیکاران به طور مداوم افزایش پیدا می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به این نکته هم باید اشاره شود که این آمار، &laquo;تقریبی&raquo; است. از سویی دیگر، به خاطر مکانیسم&zwnj;های ثبت شمار بیکاران در این کشورها، بخش مهمی از بیکارها دیگر &laquo;بیکار&raquo; به حساب نمی&zwnj;آیند. چون در کشورهای صنعتی پیشرفته، کسانی را که تا دوره&zwnj;هایی باید از حقوق بیکاری استفاده کنند، جزو بیکار به حساب می&zwnj;آورند و از یک حد معینی که بگذرد و طولانی&zwnj;تر بشود، اسم آنان از فهرست خط می&zwnj;خورد و دیگر جزو بیکاران به حساب نمی&zwnj;آیند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر ما این آمار را آن طوری که اقتصاددانان آلترناتیو نگاه می&zwnj;کنند، نگاه کنیم، در واقع، باید این آمار بیکاری را تقریباً دو برابر کرد. ولی حتی همین آمار رسمی و روند افزایش آن، نشان&zwnj;دهنده&zwnj; این است که ما با فاجعه&zwnj; بیکاری در جهان به طور کلی و در کشورهای صنعتی پیشرفته به طور مشخص رو&zwnj;به&zwnj;رو هستیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>همانطوری که خودتان نیز اشاره کردید و در این گزارش هم آمده است، افزایش نرخ بیکاری، محدود به کشورهای به اصطلاح توسعه&zwnj;نیافته نیست و در کشورهای توسعه&zwnj;یافته هم این روند ادامه داشته است و بر پایه این گزارش، یک&zwnj; چهارم این افزایش نرخ بیکاری در کشورهای به اصطلاح توسعه&zwnj;&zwnj;یافته است. ارزیابی شما از این آمار در این کشورها چیست؟</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;این سخن مشهوری است که &quot;سرمایه&zwnj;داری بدون بحران معنا ندارد&quot;. به هرحال، هر جایی که این سرمایه&zwnj;داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم&zwnj;های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می&zwnj;گذارد و بحران&zwnj;هایی را ایجاد می&zwnj;کند. اگر به تاریخ سرمایه&zwnj;داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران&zwnj;های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آنچه اما در این کشورهای صنعتی پیشرفته اتفاق افتاده، این است که به دنبال رشد سه دهه&zwnj; بعد از جنگ دوم که به آن ۳۰ سال پرافتخار یا ۳۰ سال طلایی &zwnj;می&zwnj;گویند؛ یعنی رشدی که بر ویرانه&zwnj;های جنگ جهانی دوم و نابودی نیروهای تولیدی و اساساً شهرها و وسایل تولید در این کشورها پا گرفت، در اواخر دهه&zwnj; هفتاد و اوایل دهه&zwnj; هشتاد، روند حرکت عمومی اقتصادی در این کشورها عوض شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL">از آغاز دهه&zwnj; هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب&zwnj;های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه&zwnj;های اوتومات و غیره روبه&zwnj;رو هستیم و هرچه می&zwnj;گذرد، رشد تکنیک باعث می&zwnj;شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده&zwnj;اند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">اگر از جنگ جهانی دوم تا آخر دهه&zwnj; هفتاد، ما با آن چیزی که اقتصاددانان به آن &quot;موج بلند رونق&quot; می&zwnj;گویند، روبه&zwnj;رو بودیم، از دهه&zwnj; هشتاد به این طرف، وارد دورانی شدیم که به آن &quot;موج بلند رکود&quot; می&zwnj;گویند. این به این معنا است که جهت عمومی حرکت اقتصاد به طرف رکود می&zwnj;رود و به &zwnj;رغم اینکه در این موج بلند، &laquo;بحران&raquo; می&zwnj;آید و دوباره &laquo;رونق&raquo; خواهد آمد، طول زمان رونق کوتاه است و طول زمان بحران طولانی&zwnj;تر می&zwnj;شود</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">واقعیت این است که ما با یک &laquo;بیکاری ساختاری&raquo; در این کشورها روبه&zwnj;رو هستیم. از آغاز دهه&zwnj; هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب&zwnj;های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه&zwnj;های اوتومات و غیره روبه&zwnj;رو هستیم و هرچه می&zwnj;گذرد، رشد تکنیک باعث می&zwnj;شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سازمان جهانی کار می&zwnj;گوید که ۲۸ میلیون از این حدود ۲۰۰ میلیون بیکاری که امروز در جهان هستند دیگر کار پیدا نخواهند کرد و برای آنان مقوله&zwnj; جدیدی درست کرده&zwnj;اند به اسم &quot;کارگران نا امید&quot;. به این معنی که برای این&zwnj;ها دیگر کاری پیدا نخواهد نشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">الان به تدریج، بحران این سال&zwnj;های اخیر دارد ضعیف می&zwnj;شود، ولی چشم&zwnj;انداز &quot;خروج از بحران&quot; را در کوتاه&zwnj;مدت هیچکسی پیش&zwnj;بینی نمی&zwnj;کند؛ و این پدیده جدید است. این پدیده&zwnj; &quot;بحران ساختاری&quot; و اینکه بخش بزرگی از این بیکاران، دقیق&zwnj;تر بگویم بخش هرچه بزرگ&zwnj;تری از این بیکاران امروزی، ممکن است هرگز کار پیدا نکنند، واقعیتی است که از جنگ جهانی دوم به این طرف، با آن روبه&zwnj;رو نبودیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>یکی از محوری&zwnj;ترین نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، بیکاری جوانان است. برپایه این گزارش، جمعیتی معادل ۷۴ میلیون جوان (در نهایت تا ۲۴ سال)، بیکار هستند. با توجه به این ، وضعیت، فکر می&zwnj;کنید پیامدهای اجتماعی این نرخ بالای بیکاری جوانان چیست؟</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این مسئله فوق&zwnj;العاده جدی است. یعنی بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله&zwnj; &quot;بیکاری ساختاری&quot; که حاکم است ، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/bikari44.jpg" style="width: 150px; height: 97px; float: right;" />بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله&zwnj; &quot;بیکاری ساختاری&quot; که حاکم است، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند. بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این آمار به این معناست که برای کسانی که وارد بازار کار می&zwnj;شوند، کار وجود ندارد و رشد اقتصادی آن قدر کند است که قادر به ایجاد کار جدید نیست. برای همین هم هست که سازمان جهانی کار می&zwnj;گوید تا سال ۲۰۱۶ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از آن هم بیکاری ترمیم نخواهد شد. یعنی نه تنها این&zwnj;ها نمی&zwnj;توانند نیروی فعلی را جذب کنند، بلکه نیرویی را که هرسال وارد بازار کار می&zwnj;شود و این جوانان بیکار مشخصه&zwnj; آن&zwnj;ها هستند، چه با دیپلم چه بدون دیپلم، آینده&zwnj;ای برای جذب کار در این کشورها برای خود نمی&zwnj;بینند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جوامع اروپایی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در وضعیتی هستند که هر لحظه می&zwnj;تواند اعتراض&zwnj;های این جوانان (بیکاران جدید) و در کنار آن&zwnj;هایی که دیگر نمی&zwnj;توانند کار پیدا کنند (به اصطلاح کارگران ناامید) می&zwnj;تواند به مبارزات اجتماعی علیه نظامی که در آن زندگی می&zwnj;کنیم،. دامن بزند. چنانچه ما در یونان و اسپانیا شاهد این طغیان&zwnj;های کارگران جوان و بیکاران هستیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>برخی از سازمان&zwnj;های بین&zwnj;المللی، نظیر صندوق بین&zwnj;المللی پول، از افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی صحبت می&zwnj;کنند و در آمارهای اخیرشان، داده&zwnj;های امیدبخشی را اعلام می&zwnj;کنند. به نظر شما، چرا به &zwnj;رغم رشد تقریباً سه و نیم درصدی اقتصاد جهانی، کماکان شاهد بالا رفتن نرخ بیکاری هستیم؟</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اولاً به این آماری که داده می&zwnj;شود، مقداری باید با احتیاط نگاه کرد، مثل همین آماری که نسبت به نرخ بیکاری داده می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL">ما در چین که به نوعی تبدیل شده به &quot;کارخانه&zwnj; جهان&quot;، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می&zwnj;شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال&zwnj;های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده&zwnj;ها میلیون بیکار خواهد بود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">فراموش هم نکنیم که رشد سرمایه&zwnj;داری به طور کلی &quot;ناموزون&quot; است. این به این معنا است که در عین حال که در بخش&zwnj;هایی از جهان، مثل آمریکا و اروپا ما وارد بحران هستیم و نرخ رشد رو به پایین می&zwnj;آید و در بعضی از جاها حتی وارد رکود می&zwnj;شویم، یعنی نرخ رشد اقتصادی منفی است [مثل اسپانیا، یونان و تا حدودی فرانسه و ایتالیا و دوره&zwnj;ای هم انگلستان که رشد اقتصادی&zwnj; آنها منفی ۳/۱ بود. طبق آمار، شاخص&zwnj;ها چنین هستند که اگر طی یک دوره&zwnj; سه ماهه نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، می&zwnj;گویند وارد رکود شده است].</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همان حال، ما در چین که به نوعی تبدیل شده به &quot;کارخانه&zwnj; جهان&quot;، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می&zwnj;شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال&zwnj;های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده&zwnj;ها میلیون بیکار خواهد بود. یعنی این بحران در آن&zwnj;جا هم تأثیر می&zwnj;گذارد، اما بدون این&zwnj;که آن&zwnj;جا را وارد رکود کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وقتی شما مجموعه&zwnj; این آمار را می&zwnj;گیرید، طبیعتاً می&zwnj;توانید برسید به اینکه &quot;نرخ رشد اقتصادی در حال تغییر است&quot; و می&zwnj;توان امیدوار بود که به آرامی از بحران خارج بشویم سرمایه&zwnj;داری تا ابد در بحران نمی&zwnj;ماند. همواره در این بحران&zwnj;ها، عده&zwnj;ای به خاک سیاه می&zwnj;نشینند، عده&zwnj;ای برای همیشه از تولید بیرون رانده می&zwnj;شوند و دیگرانی که قوی&zwnj;تر از این&zwnj;ها هستند، بقیه را می&zwnj;خورند. در شرکت&zwnj;های سرمایه&zwnj;داری هم قانون همین است. واقعیت این است تغییر نرخ رشد آنقدر ناچیز است که قادر به ترمیم این بیکاری نیست و این اولین بار است که بعد از دهه&zwnj; هشتاد، ما با چنین پدیده&zwnj;ای روبه&zwnj;رو می&zwnj;شویم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>آیا سازمان بین&zwnj;المللی کار در گزارش خود، راهکاری هم ارائه داده است؟</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سازمان بین&zwnj;المللی کار نسبت به اینکه چگونه می&zwnj;شود از پس این بیکاری برآمد، راه&zwnj;حل ویژه&zwnj;ای نداده است. اما در همین گزارش، اشاره می&zwnj;کند که سیاست&zwnj;های &quot;ریاضت اقتصادی&quot; که از جانب دولت&zwnj;های اروپایی دارد به کار گرفته می&zwnj;شود، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. یعنی می&zwnj;خواهم بگویم که موج اعتراض به این سیاست&zwnj;ها که می&zwnj;خواهد &quot;هزینه&zwnj; بحران&quot; موجود را روی کارگران و حقوق&zwnj;بگیران ثابت سرشکن کند، حتی در بین اقتصاددانان سازمان جهانی کار هم مورد اعتراض است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این فقط اقتصاددانان چپ و سوسیالیست&zwnj;ها نیستند که به این سیاست اعتراض می&zwnj;کنند و می&zwnj;گویند این کاری که شما دارید می&zwnj;کنید، بیکاری ساختاری را بدتر خواهد کرد و آینده را تیره و تار خواهد کرد، بلکه سازمان جهانی کار هم در همین گزارش خود به این مسئله اشاره می&zwnj;کند، اما به طور مشخصا سازمان جهانی کار اصولاً در گزارش&zwnj;هایی که می&zwnj;دهد، برنامه&zwnj; معینی برای اشتغال ارائه نمی&zwnj;دهد، صرفاً اشاراتی به این گوشه و آن گوشه می&zwnj;کند.</p>

بهنام دارایی‌زاده - «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در برابر بیکاری، حمایت شود.» این بند نخست از ماده‌ ۲۳ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است.

حق کار، صرفاً نیز اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر منعکس نشده است و با جزئیات بیشتری، به طور مشخص‌تر در "کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" به آن پرداخته‌اند. علاوه بر این، در متن قانون اساسی بسیاری از کشورها هم به حق کار و تکلیف دولت‌ها در این زمینه اشاره شده است.

برابر مفاد این کنوانسیون، دولت‌ها موظف هستند حق انتخاب آزادنه‌ کار را به رسمیت بشناسند و شرایط لازم را برای تأمین این حق فراهم آورند. با این همه، به نظر می‌رسد آنچه در واقعیت بیرونی حاکم است، از این نظر یک بی‌حقوقی کامل و نگران کننده است.

گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

هفته‌ پیش، سازمان بین‌المللی کار "ILO" گزارش سالانه‌‌ خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. بر پایه‌ این گزارش، تنها در ظرف سال ۲۰۱۲ میلادی که بسیاری از کارشناسان آن را سال پایان بحران مالی این چند سال‌ اخیر نامیده‌اند، ۳۹ میلیون نفر در سراسر جهان، کار خود را از دست داده‌اند. یعنی روزانه بیش از ۱۰۸ هزار نفر بیکار شده‌اند. این رقم، چهار میلیون بیش از سال ۲۰۱۱ است و یک‌ چهارم این میزان هم در کشورهایی گزارش شده است که به اصطلاح "توسعه‌یافته" تلقی می‌شوند. در همین گزارش، به نکته مهم دیگری نیز اشاره شده است: بر پایه این گزارش: یک‌ سوم از جویندگان کار، یک سال یا بیش از یک سال است که در جست‌وجوی کارند و کاری نیافته‌اند.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر این گزارش، با بهروز فراهانی فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی در پاریس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

هفته‌ گذشته سازمان بین‌المللی کار، گزارش سالانه‌ خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. آیا ممکن است به مهم‌تریم داده‌های این گزارش، اشاره‌ای داشته باشید؟

بهروز فراهانی: سازمان جهانی کار، هفته گذشته آماری در جمع‌بندی از وضعیت کار و اشتغال در جهان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، رکورد بیکاری جهان، در این سال شکسته شده است. طبق آمار داده شده، ۱۹۷ میلیون نفر (یعنی نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر) بیکار هستند که از این تعداد، ۴۰ درصد از جوانان زیر ۲۵ سال بیکار هستند.

در این گزارش آمده است که این روند، تا سال ۲۰۱۶ می‌تواند ادامه یابد و به تعبیری بیکاری همینطور افزایش پیدا خواهد کرد. اگر به آمار حتی کشورهای صنعتی پیشرفته، در اروپا و آمریکا هم که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که نرخ بیکاری یا تعداد بیکاران به طور مداوم افزایش پیدا می‌کند.

به این نکته هم باید اشاره شود که این آمار، «تقریبی» است. از سویی دیگر، به خاطر مکانیسم‌های ثبت شمار بیکاران در این کشورها، بخش مهمی از بیکارها دیگر «بیکار» به حساب نمی‌آیند. چون در کشورهای صنعتی پیشرفته، کسانی را که تا دوره‌هایی باید از حقوق بیکاری استفاده کنند، جزو بیکار به حساب می‌آورند و از یک حد معینی که بگذرد و طولانی‌تر بشود، اسم آنان از فهرست خط می‌خورد و دیگر جزو بیکاران به حساب نمی‌آیند.

اگر ما این آمار را آن طوری که اقتصاددانان آلترناتیو نگاه می‌کنند، نگاه کنیم، در واقع، باید این آمار بیکاری را تقریباً دو برابر کرد. ولی حتی همین آمار رسمی و روند افزایش آن، نشان‌دهنده‌ این است که ما با فاجعه‌ بیکاری در جهان به طور کلی و در کشورهای صنعتی پیشرفته به طور مشخص رو‌به‌رو هستیم.

همانطوری که خودتان نیز اشاره کردید و در این گزارش هم آمده است، افزایش نرخ بیکاری، محدود به کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته نیست و در کشورهای توسعه‌یافته هم این روند ادامه داشته است و بر پایه این گزارش، یک‌ چهارم این افزایش نرخ بیکاری در کشورهای به اصطلاح توسعه‌‌یافته است. ارزیابی شما از این آمار در این کشورها چیست؟

 این سخن مشهوری است که "سرمایه‌داری بدون بحران معنا ندارد". به هرحال، هر جایی که این سرمایه‌داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم‌های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می‌گذارد و بحران‌هایی را ایجاد می‌کند. اگر به تاریخ سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.

آنچه اما در این کشورهای صنعتی پیشرفته اتفاق افتاده، این است که به دنبال رشد سه دهه‌ بعد از جنگ دوم که به آن ۳۰ سال پرافتخار یا ۳۰ سال طلایی ‌می‌گویند؛ یعنی رشدی که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم و نابودی نیروهای تولیدی و اساساً شهرها و وسایل تولید در این کشورها پا گرفت، در اواخر دهه‌ هفتاد و اوایل دهه‌ هشتاد، روند حرکت عمومی اقتصادی در این کشورها عوض شد.

اگر از جنگ جهانی دوم تا آخر دهه‌ هفتاد، ما با آن چیزی که اقتصاددانان به آن "موج بلند رونق" می‌گویند، روبه‌رو بودیم، از دهه‌ هشتاد به این طرف، وارد دورانی شدیم که به آن "موج بلند رکود" می‌گویند. این به این معنا است که جهت عمومی حرکت اقتصاد به طرف رکود می‌رود و به ‌رغم اینکه در این موج بلند، «بحران» می‌آید و دوباره «رونق» خواهد آمد، طول زمان رونق کوتاه است و طول زمان بحران طولانی‌تر می‌شود

واقعیت این است که ما با یک «بیکاری ساختاری» در این کشورها روبه‌رو هستیم. از آغاز دهه‌ هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب‌های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه‌های اوتومات و غیره روبه‌رو هستیم و هرچه می‌گذرد، رشد تکنیک باعث می‌شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده‌اند.

سازمان جهانی کار می‌گوید که ۲۸ میلیون از این حدود ۲۰۰ میلیون بیکاری که امروز در جهان هستند دیگر کار پیدا نخواهند کرد و برای آنان مقوله‌ جدیدی درست کرده‌اند به اسم "کارگران نا امید". به این معنی که برای این‌ها دیگر کاری پیدا نخواهد نشد.

الان به تدریج، بحران این سال‌های اخیر دارد ضعیف می‌شود، ولی چشم‌انداز "خروج از بحران" را در کوتاه‌مدت هیچکسی پیش‌بینی نمی‌کند؛ و این پدیده جدید است. این پدیده‌ "بحران ساختاری" و اینکه بخش بزرگی از این بیکاران، دقیق‌تر بگویم بخش هرچه بزرگ‌تری از این بیکاران امروزی، ممکن است هرگز کار پیدا نکنند، واقعیتی است که از جنگ جهانی دوم به این طرف، با آن روبه‌رو نبودیم.

یکی از محوری‌ترین نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، بیکاری جوانان است. برپایه این گزارش، جمعیتی معادل ۷۴ میلیون جوان (در نهایت تا ۲۴ سال)، بیکار هستند. با توجه به این ، وضعیت، فکر می‌کنید پیامدهای اجتماعی این نرخ بالای بیکاری جوانان چیست؟

این مسئله فوق‌العاده جدی است. یعنی بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله‌ "بیکاری ساختاری" که حاکم است ، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند.

بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.

این آمار به این معناست که برای کسانی که وارد بازار کار می‌شوند، کار وجود ندارد و رشد اقتصادی آن قدر کند است که قادر به ایجاد کار جدید نیست. برای همین هم هست که سازمان جهانی کار می‌گوید تا سال ۲۰۱۶ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از آن هم بیکاری ترمیم نخواهد شد. یعنی نه تنها این‌ها نمی‌توانند نیروی فعلی را جذب کنند، بلکه نیرویی را که هرسال وارد بازار کار می‌شود و این جوانان بیکار مشخصه‌ آن‌ها هستند، چه با دیپلم چه بدون دیپلم، آینده‌ای برای جذب کار در این کشورها برای خود نمی‌بینند.

جوامع اروپایی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در وضعیتی هستند که هر لحظه می‌تواند اعتراض‌های این جوانان (بیکاران جدید) و در کنار آن‌هایی که دیگر نمی‌توانند کار پیدا کنند (به اصطلاح کارگران ناامید) می‌تواند به مبارزات اجتماعی علیه نظامی که در آن زندگی می‌کنیم،. دامن بزند. چنانچه ما در یونان و اسپانیا شاهد این طغیان‌های کارگران جوان و بیکاران هستیم.

برخی از سازمان‌های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، از افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی صحبت می‌کنند و در آمارهای اخیرشان، داده‌های امیدبخشی را اعلام می‌کنند. به نظر شما، چرا به ‌رغم رشد تقریباً سه و نیم درصدی اقتصاد جهانی، کماکان شاهد بالا رفتن نرخ بیکاری هستیم؟

اولاً به این آماری که داده می‌شود، مقداری باید با احتیاط نگاه کرد، مثل همین آماری که نسبت به نرخ بیکاری داده می‌شود.

فراموش هم نکنیم که رشد سرمایه‌داری به طور کلی "ناموزون" است. این به این معنا است که در عین حال که در بخش‌هایی از جهان، مثل آمریکا و اروپا ما وارد بحران هستیم و نرخ رشد رو به پایین می‌آید و در بعضی از جاها حتی وارد رکود می‌شویم، یعنی نرخ رشد اقتصادی منفی است [مثل اسپانیا، یونان و تا حدودی فرانسه و ایتالیا و دوره‌ای هم انگلستان که رشد اقتصادی‌ آنها منفی ۳/۱ بود. طبق آمار، شاخص‌ها چنین هستند که اگر طی یک دوره‌ سه ماهه نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، می‌گویند وارد رکود شده است].

در همان حال، ما در چین که به نوعی تبدیل شده به "کارخانه‌ جهان"، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می‌شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال‌های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده‌ها میلیون بیکار خواهد بود. یعنی این بحران در آن‌جا هم تأثیر می‌گذارد، اما بدون این‌که آن‌جا را وارد رکود کند.

وقتی شما مجموعه‌ این آمار را می‌گیرید، طبیعتاً می‌توانید برسید به اینکه "نرخ رشد اقتصادی در حال تغییر است" و می‌توان امیدوار بود که به آرامی از بحران خارج بشویم سرمایه‌داری تا ابد در بحران نمی‌ماند. همواره در این بحران‌ها، عده‌ای به خاک سیاه می‌نشینند، عده‌ای برای همیشه از تولید بیرون رانده می‌شوند و دیگرانی که قوی‌تر از این‌ها هستند، بقیه را می‌خورند. در شرکت‌های سرمایه‌داری هم قانون همین است. واقعیت این است تغییر نرخ رشد آنقدر ناچیز است که قادر به ترمیم این بیکاری نیست و این اولین بار است که بعد از دهه‌ هشتاد، ما با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم.

آیا سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود، راهکاری هم ارائه داده است؟

سازمان بین‌المللی کار نسبت به اینکه چگونه می‌شود از پس این بیکاری برآمد، راه‌حل ویژه‌ای نداده است. اما در همین گزارش، اشاره می‌کند که سیاست‌های "ریاضت اقتصادی" که از جانب دولت‌های اروپایی دارد به کار گرفته می‌شود، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. یعنی می‌خواهم بگویم که موج اعتراض به این سیاست‌ها که می‌خواهد "هزینه‌ بحران" موجود را روی کارگران و حقوق‌بگیران ثابت سرشکن کند، حتی در بین اقتصاددانان سازمان جهانی کار هم مورد اعتراض است.

این فقط اقتصاددانان چپ و سوسیالیست‌ها نیستند که به این سیاست اعتراض می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما دارید می‌کنید، بیکاری ساختاری را بدتر خواهد کرد و آینده را تیره و تار خواهد کرد، بلکه سازمان جهانی کار هم در همین گزارش خود به این مسئله اشاره می‌کند، اما به طور مشخصا سازمان جهانی کار اصولاً در گزارش‌هایی که می‌دهد، برنامه‌ معینی برای اشتغال ارائه نمی‌دهد، صرفاً اشاراتی به این گوشه و آن گوشه می‌کند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.