بیانیه مشترک آمریکا، اسرائیل و امارات: فلسطینی‌ها به مذاکرات صلح بازگردند

سه کشور اعلام کردند که با توجه به تغییر ترکیب جمعیتی خاورمیانه، توافق بر سر عادی‌‌سازی روابط بین امارات و اسرائیل زمینه‌ساز تفکری نو در منطقه است.