Share

 

راوی به طورِ اتفاقی دستگیر و راهیِ زندان میشود و همین موضوع باعث میشود تا پورآرا فازِ جدیدی را برای گشودنِ گره‌ی پرونده‌اش آغاز کند.

همراه با: بسیجی دهن گشاد – دکتر مهدی خزعلی

 

 

قسمت هفتم را اینجا گوش بدهید:

Share