امانوئل مکرون وارد بغداد شد

مکرون نخستین رئیس دولتی است که پس از روی کار آمدن الکاظمی در عراق به این کشور سفر می‌کند. او گفته است که با همکاری سازمان ملل طرحی برای حمایت از «روند حاکمیت» در عراق آغاز خواهد کرد.