ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برنامه‌های رادیو زمانه در جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱- ۸ فوریه ۲۰۱۳

<p>&nbsp;</p> <p><br /> تهیه&zwnj;کننده: سارا روشن<br /> مجری: کلاله پارسا<br /> خبرخوان: سمیرا طلوعی<br /> مسئول صدا و استودیو: هومن راور&zwnj;پور</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>دریافت برنامه&zwnj;های کامل روز:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_Zamaneh_HQ.mp3">با کیفیت بالا</a></p> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_Zamaneh.mp3">با کیفیت پایین</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>۲۰:۳۰ آغاز برنامه</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_NEWS1.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>۲۰:۴۰ احتمال وقوع جنگ داخلی در ایران؛ گفت&zwnj;و&zwnj;گو با کاظم علمداری،</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جامعه&zwnj;شناس مقیم آمریکا - اسماعیل جلیلوند (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130108_Civilwariniran_DrKazemAlamdari_IsmaeilJalilvand.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>۲۰:۵۰ مجله هم کلاسی؛ گزارش دفتر تحکیم وحدت به احمد شهید گفت&zwnj;و&zwnj;گو</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با سجاد ویس مرادی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، احکام انضباطی</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دو تن از دانشجویان دانشگاه شهرکرد بدلیل عضویت در فیسبوک گفت&zwnj;و&zwnj;گو</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با عماد هاشمی فعال سابق دانشجویی دانشگاه شهرکرد فرشاد محمدی (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_HamKelasi_FarshadMohammadi.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>۲۱:۱۰ در زمانه &ndash; سمیرا طلوعی (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120208_DarZamaneh_SamiraTolouee.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>۲۱:۲۰ جنگ فرهنگی &ndash; حسین نوش&zwnj;آذر (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_JongeFarhangi_HuseinNushazar.mp3">فایل صوتی)</a></p> <p>۲۱:۳۰ حق شادی؛ قسمت دهم، نگاه دین و قواعد و ملزومات زندگی به مسئله</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شادمانی انسان؛ گفت&zwnj;وگو با حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; اسماعیل جلیلوند (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_Happiness_10_Religion_YosefiEshkevari_IsmaielJalilvand.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>۲۱:۴۵ مسافر،۶، سفر به معبد مایا&zwnj;ها در کپان، هندوراس، هومن راورپور (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_Mosafer_Guatemala_Copan_Human_Rawarpoor.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>۲۱:۵۵ خبرهای ایران و جهان (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130208_News2.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> ۲۱: ۵۹ پایان برنامه</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> <strong>تکرار:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;(به وقت تهران ۲۲: ۳۰)<br /> <strong>شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۱</strong><br /> &nbsp;(به وقت تهران ۰۳: ۳۰)<br /> &nbsp;(به وقت تهران ۰۹: ۳۰)</p>

تهیه‌کننده: سارا روشن
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: هومن راور‌پور

دریافت برنامه‌های کامل روز:

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

۲۰:۴۰ احتمال وقوع جنگ داخلی در ایران؛ گفت‌و‌گو با کاظم علمداری،

          جامعه‌شناس مقیم آمریکا - اسماعیل جلیلوند (فایل صوتی)

۲۰:۵۰ مجله هم کلاسی؛ گزارش دفتر تحکیم وحدت به احمد شهید گفت‌و‌گو

          با سجاد ویس مرادی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، احکام انضباطی

          دو تن از دانشجویان دانشگاه شهرکرد بدلیل عضویت در فیسبوک گفت‌و‌گو

          با عماد هاشمی فعال سابق دانشجویی دانشگاه شهرکرد فرشاد محمدی (فایل صوتی)

۲۱:۱۰ در زمانه – سمیرا طلوعی (فایل صوتی)

۲۱:۲۰ جنگ فرهنگی – حسین نوش‌آذر (فایل صوتی)

۲۱:۳۰ حق شادی؛ قسمت دهم، نگاه دین و قواعد و ملزومات زندگی به مسئله

          شادمانی انسان؛ گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی

          – اسماعیل جلیلوند (فایل صوتی)

۲۱:۴۵ مسافر،۶، سفر به معبد مایا‌ها در کپان، هندوراس، هومن راورپور (فایل صوتی)

۲۱:۵۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

۲۱: ۵۹ پایان برنامه

تکرار:

 (به وقت تهران ۲۲: ۳۰)
شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۱
 (به وقت تهران ۰۳: ۳۰)
 (به وقت تهران ۰۹: ۳۰)

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.