رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان فارس پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در جلسه با مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی از دشواری‌های اقتصادی برای کارگران و بازنشستگان سخن گفت و از عملکرد تأمین اجتماعی در تأمین پوشش بیمه کارگران دفاع کرد. به گفته علی راستگو، قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های پیشین ۷۰ درصد کاهش یافته. همچنین به گفته راستگو ۷۰ درصد از بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارد. این مقام تأمین اجتماعی استان فارس می‌گوید خط فقر شش میلیون تومان اعلام شده و حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان زیر سه میلیون تومان است. در سال‌های اخیر کارگران در نقاط مختلف ایران علیه سیاست‌های دولتی به ویژه خصوصی‌سازی و برای کسب حقوق اولیه‌شان دست به اعتراض زده اند. بازنشستگان نیز همانند کارگران بارها در اعتراض‌هایشان خواهان بهبود شرایط معیشتی شده‌اند. یکی از خواسته‌ها پوشش بیمه درمانی مناسب است که راستگو عملکرد تأمین اجتماعی بر سر آن را قابل دفاع می‌داند.