شرکت داروسازی دانمارکی چه رازهایی در ایران دارد؟

تحریم‌ها علیه ایران به بدتر شدن وضعیت فقر و افزایش گرانی در این کشور منجر شده و ایرانیان را از بده‌بستان آزاد با دنیای بیرون باز داشته است. با این حال تحریم‌ها مانع از ورود شرکت دارویی دانمارکی به بازار پررونق دارویی ایران و همکاری با یک شرکت زیرمجموعه رهبر ایران نشد. زمانه و دنواچ رسانه دانمارکی درباره مبادلات نوو در ایران تحقیقی را آغاز کردند تا ببینند آیا این شرکت رازهای نهفته‌ و منافع پنهانی در ایران دارد یا خیر.