نیلز آنن، وزیر مشاور امور خارجه آلمان یکشنبه ۶ سپتامبر/۱۶ شهریور خواهان آزادی نسرین ستوده شد. نیلز آنن در مصاحبه با روزنامه آلمانی Welt am Sonntag گفت: «جان این فعال حقوق بشر که هفته‌هاست در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در خطر است. فعالیت مدنی و حقوق بشری جرم نیست و او باید آزاد شود». نسرین ستوده در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با مجموعا هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. او از شامگاه دو‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان، همسر او روز شنبه و در پایان بیست و پنجمین روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده به زمانه گفت که مراجع قضایی نه تنها تاکنون واکنشی به درخواست‌های این زندانی سیاسی نشان نداده‌اند بلکه تداوم روند اعتصاب غذا، منجر به وخامت حال او شده است. به گفته رضا خندان تاکنون سه زندانی سیاسی در بند زنان اوین برای همراهی با نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خانم سکینه پروانه هم با انتشار نامه‌ای از یک‌شنبه ۱۶ شهریور اعتصاب غذای خودش را آغاز خواهد کرد.