خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه نگار روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. صادقی در دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۷ سال حبس تقلیل یافت که بر اساس ماده ۱۳۴قانون مجازت اسلامی پنج سال از این محکومیت قابل اجرا است. دادگاه انقلاب این روزنامه‌نگار و نویسنده را که بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی و رفاه اجتماعی و مسائل کارگری می‌نویسد را به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» متهم و بر همین اساس نیز حکم به زندان او داده است. او اردیبهشت سال گذشته پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.