نوجوانی که برای تأمین هزینه تحصیل کولبری می‌کرد از کوه افتاد

مانی هاشمی، کودک پاوه‌ای تنها ۱۴ سال دارد و برای خرید تلفن هوشمند و استفاده از برنامه «شاد» به کولبری رفته بود که از کوه سقوط کرد.