روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور دیوان عالی کشور در مورد پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین ایران که به اتهام قتل همسر دوم خود میترا استاد زندانی است تصمیم‌گیری کرد که بر اساس آن از ۶۶ نفر قاضی دیوان عالی کشور ۳۹ نفر قتل میترا استاد را قتل عمد دانستند و ۲۷ نفر رأى دیوان عالى کشور مبنی بر غیرعمد بودن این قتل را پذیرفتند. بدین ترتیب دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را عمد اعلام کرد. با این حال حجت‌الاسلام احمد مرتضوى مقدم رئیس دیوان عالی کشور در آغاز این نشست اعلام کرد که محمدعلی نجفی قصاص نخواهد شد چون شاکی خصوصی ندارد و فقط قرار است مجازات او از لحاظ جنبه عمومی تعیین شود. شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران بر عمد بودن قتل میترا استاد تأکید کرده و حکم قصاص صادر کرده بود. رئیس شعبه مربوطه دیوان عالى کشور اما در جلسه بررسی این پرونده گفت: «ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.» شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پیش از این سه بار قتل میترا استاد را شبه‌عمد دانسته بود. محمدعلی نجفی متهم است که در ۷ خرداد ۱۳۹۸همسر دومش، میترا استاد را به ضرب چند گلوله به قتل رسانده است. نجفی می‌گوید این گلوله‌ها در حالت بی‌تعادلی و غیرارادی شلیک شده است.