نوید افکاری، قربانی شیوه جدید کشتار معترضان

محمد غلام‌ابوالفضل- قوه قضاییه در دوره ابراهیم رئیسی دست به ابتکار و نوآوری زده و شیوه جدیدی برای حذف مخالفان طراحی کرده است که با توجه به اوضاع نابه‌سامان سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور و گسترش اعتراضات می‌تواند با تبعات کمتری مخالفان را حذف کند.